چنانچه داراي انتقاد ، پيشنهاد و يا شكايتي هستيد از فرم زير جهت ارسال آن به فروشگاه گيفت كارت 21 استفاده نماييد.